Jumbo PE Stretch Film

Hiện chúng tôi cung cấp màng quấn tay và quấn máy với chất lượng vượt trội.

Thông số:

TÊN

ĐỘ DÀY

CHIỀU RỘNG

T/LƯỢNG

LÕI

QUẤN TAY

10Mc - 20Mc

100mm, 150mm, 200mm, 250mm, 300mm, 400mm, 500mm

1,5kg - 5kg

0,2kg - 1,35kg

QUẤN MÁY

20Mc - 30Mc

400mm, 500mm

10kg - 20kg

1kg - 1,2kg

JUMBO

17Mc - 23Mc

400mm, 500mm

30kg ↑

1kg - 1.2kg